ขอบเขตการให้บริการs

Analyze & Discussion about the best cutting solution
01

เรามีการวิเคราะห์งานและอภิปรายร่วมกัน

ฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราจะติดต่อกับคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับพารามิเตอร์การผลิตปัจจุบันของคุณ และนำเอาความคิดเห็นของคุณผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของเรา มาระดมความคิดเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับประเภทชิ้นงานของคุณ

Advices about the best cutting solution
02

เราแนะนำ

ผู้เชี่ยวชาญของเราศึกษาประเภทงานของคุณและแนะนำชนิดของมีดที่ใช้ในการตัดที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ

 

Production of blades & knives
03

เราผลิต

วิศวกรของเราออกแบบและผลิตใบมีดของคุณ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่เรียกว่า CAD-CAM  ซึ่งเป็นเครื่องจักรหุ่นยนต์และจะดำเนินงานทันที

Grinding of knives & blades
04

เราลับคม

หลังจากผลิตและอบด้วยความร้อน ทีมของเราจะทำการเจียรใบมีดของคุณบนเครื่องเจียร CNC 5 แกน โดยคุณสามารถกำหนดพื้นผิวและความคลาดเคลื่อนของงานทั้งหมดได้ตามที่คุณต้องการ!

05

เราจัดส่งและติดตามผลงาน

ใบมีดทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกควบคุมคุณภาพ ก่อนที่จะจัดส่งโดยรถบรรทุกสินค้าของเรา